O nás

Designéři Dětem je vzdělávací platforma, jejímž cílem je propojování designérů s dětmi prostřednictvím základních škol. Chceme motivovat profesionální designéry, aby se o své zkušenosti s dětmi podělili formou celoročních kurzů a dílen. Naším hlavním posláním je působit přímo na základních školách. Vazba na konkrétní školu, lokalitu a komunitu je stěžejním obsahovým východiskem nabízených kurzů a dílen. Považujeme za klíčové, aby designéři chodili do škol a byli v úzkém kontaktu s dětmi, učiteli i rodiči. Aby působili v prostředí, které je dětem blízké a společně se tak mohli podílet na řešení různých kreativních úkolů, které mohou mít i praktické využití ve škole (např. tvorba plakátů na školní akce, příprava výstav a podobně). Působení designérů ve škole je v neposlední řadě také výhodné kvůli tomu, že se odpolední dílny a kurzy odehrávají ve škole a děti se tak po vyučování nemusí nikam přesunovat.

Na školách designu navíc vzniká mnoho projektů pro děti a školy, které častěji bohužel zůstávají součástí prezentace škol. Našim velkým přáním je tuto situaci změnit a pomoci designérům, aby se jejich projekty uvedly do praxe. Klademe si také za cíl propojit základní školy s vyššími odbornými a vysokými uměleckými školami.

Věříme, že setkání dětí a designérů může být obohacujícím zážitkem nejen pro děti, jejich rodiče a školy, ale pomůže otevírat obzory i designérům a školám designu.

Jak na to?
Celoroční dílny a praktické kurzy při základních školách ve formě mimoškolního vzdělávání
Projektové dny v rámci předmětů základního vzdělávání
Volitelné předměty pro 2. stupeň základního vzdělávání
Letní tvůrčí tábory / prázdninové dílny 

1. ročník / 2019 – 2020
celoroční kurzy na ZŠ Lyčkovo náměstí / Praha:
Komiksová dílna / Marek Rubec
Materiálová dílna / Martina Hamouzová
Kurz grafického designu / Helena Šantavá, Kateřina Přidalová

Volitelné předměty pro 7. a 9. třídu ZŠ:
Kurz grafického designu / Helena Šantavá, Kateřina Přidalová
Materiálová dílna / Martina Hamouzová

2. ročník / 2020 – 2021
celoroční kurzy na ZŠ Lyčkovo náměstí / Praha:
Komiksová dílna / Marek Rubec
Materiálová dílna / Martina Hamouzová
Od abecedy k emoji / Pavla Šťastná

Volitelné předměty pro 7. a 9. třídu ZŠ:
Kurz grafického designu / Helena Šantavá, Kateřina Přidalová
Materiálová dílna / Martina Hamouzová
Kaligrafie a lettering / Pavla Šťastná
Udržitelná „cool“ móda / Martina Feitová

 

Obecné podmínky kurzů

První lekce kurzů začnou od října 2020 na ZŠ Lyčkovo náměstí dle rozvrhu. Kurzy mají 36 lekcí (1 lekce = 1,5 h) za školní rok. V celkovém počtu nejsou zahrnuty vánoční a jarní prázdniny v MČ Praha 8. První hodina kurzu je ukázková a zdarma. Můžete si kurz vyzkoušet a rozhodnout se, zda budete pokračovat.

Pokud se kvůli Covid-19 nebudeme moct scházet ve škole, nabízíme pokračovaní kurzu online, přes aplikaci Skype.

Přihlášení do kurzu / dílny probíhá výhradně elektronicky.

Kurzy se platí pololetně převodem na bankovní účet číslo 2201684399 / 2010 (Fio banka).
Kurzy mají jednotnou cenu 3 500 Kč za pololetí. Pro identifikaci platby je nutné uvést do poznámky jméno dítěte a odeslat potvrzující email o platbě na info@designeridetem.cz

Bez elektronického přihlášení a platby připsané na účet v termínu (do 31. 10. 2020 v prvním pololetí a do 30. 1. 2021 v druhém pololetí) nelze kurz navštěvovat.

Ve výjimečných případech se může stát, že kurz povede zastupující kvalifikovaný lektor. Lekce může být někdy také zrušena z důvodu nemoci vyučujícího lektora nebo jiných organizačních důvodů. O této situaci co nejdříve informujeme rodiče emailem, sms nebo telefonicky. Zrušenou lekci nahradíme v nejbližším možném termínu.

Děti se na kurzy dostavují samy nebo v doprovodu zákonných zástupců nebo pověřených osob. To samé se týká odchodu z kurzu. Spolek Designéři dětem (DD) neodpovídá za dítě v době mimo předem stanovený rozvrh kurzu a pokud se nejedná o akci pořádanou DD a předem oznámenou zákonným zástupcům dítěte, např. jeho prostřednictvím.

Přihlášením dítěte do kurzu souhlasíte s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů z výuky. Anonymní fotografie, videa a práce vašich dětí budou sloužit výhradně pro prezentaci platformy Designéři dětem na webových stránkách, sociálních sítích a v tiskovinách.

Podpisem přihlášky dáváte, jakožto zákonný zástupce, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji obsaženými v této přihlášce se bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.