Přihláška

  Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat výše uvedený kurz /dílnu.

  Podpisem této přihlášky dáváte, jakožto zákonný zástupce, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji obsaženými v této přihlášce se bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

  Vyjma kurzu Jak si vytunit šatník (6900 Kč / rok), se kurzy platí pololetně (3600 Kč / pololetí) převodem na bankovní účet číslo 2201684399/2010.

  Pro identifikaci platby je nutné uvést do poznámky jméno dítěte a odeslat potvrzující email o platbě na info@designeridetem.cz

  Bez elektronického přihlášení a platby připsané na bankovní účet v termínu do 31. 10. 2021 v prvním pololetí a do 30. 1. 2022 v druhém pololetí, nelze kurz navštěvovat.

  < Zpět na hlavní stránku