Materiály + Chemie 9

Víte, k čemu se v minulosti používala houbová kůže a k čemu je nám dnes? Dokážete si představit průhledný beton? Na workshopu prozkoumáme užitečné a neobvyklé vlastnosti materiálů s ohledem na jejich použití, kvalitu a vliv na životní prostředí. Uděláme si pokusy a seznámíme se s materiálovými superhrdiny, kteří nad ostatními vynikají opravdu nevšedními dovednostmi. Ať už je to skvělá paměť nebo třeba odolnost vůči gravitaci. Nahlédneme také pod pokličku designérské práce a vyzkoušíme si, jakou roli v ní hrají materiály. Při hravých úkolech a cvičeních si kriticky zvážíme vztah designu k výrobě, lidem a přírodě. Stranou proto nezůstanou ani ekologické otázky jako je recyklace materiálů, upcyklace výrobků nebo nakládání s odpadem. Budeme navrhovat, tvořit a diskutovat. Žáci si posílí kritické myšlení a klíčové dovednosti k učení, spolupráci, komunikativní, pracovní a občanské kompetence. Skrze přímé setkání s praxí produktového designu nahlédnou téma chemie ve společnosti jinak, než jak jsou běžně v předmětu zvyklí.

Co si z workshopu odnesou žáci a učitelé?

 • rozšíří si obzory v oblasti přírodních a umělých materiálů na hmatatelných příkladech
 • uvědomí si, že přírodní i syntetické materiály mají v širších souvislostech jako je design a životní prostředí své plusy a mínusy, znají cesty, jak možné problémy řešit
 • seznámí se s praxí produktového designu a dokáží obor ocenit
 • uvědomí si, jak je pro design důležitý experiment a hledání nových, nevyšlapaných cest 
 • rozšíří si povědomí o různých typech materiálů, jejich vlastnostech a budou se kritickým okem dívat na produkty, které je obklopují

Jak se workshop vztahuje k dané Vzdělávací oblasti a Učivu dle RVP? 

 • vede ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání i různých metod racionálního uvažování
 • vede k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
 • rozvíjí způsob myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech nezávislejšími způsoby
 • vede k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
 • vede k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
 • rozvíjí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů
 • vede k poznání různých typů materiálů a látek jako jsou směsi, paliva, přírodní látky, tepelně zpracovávané materiály, plasty a syntetická vlákna (vlastnosti, použití, likvidace)
 • získání povědomí o chemickém průmyslu v ČR – výrobky, rizika v souvislosti se životním prostředím, recyklace surovin, koroze

Pro koho je workshop, jak dlouho trvá a kolik stojí?

 • pro žáky 9. ročníku ZŠ (vhodný je také pro žáky 8. ročníku)
 • koná se ve škole v předmětu Chemie
 • 90 min., 150 Kč / žák, minimálně 18 žáků

Lektorka

MgA. Valérie Záhonová absolvovala studium produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a roční studijní stáž na HDK-Valand v Göteborgu. V současnosti pracuje jako materiálová konzultantka v knihovně materiálů matériO’ Prague a jako redaktorka magazínu Material Times. 

#material #chemie #ekologie #syntetickematerialy #prirodnimaterialy #produktovydesign #architektura #biodegradabilita #trvalaudrzitelnost #recyklace #upcyklace

Workshop objednávejte na info@designeridetem.cz