Přihláška

    Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé se zúčastnit letního tábora.

    Podpisem této přihlášky dáváte, jakožto zákonný zástupce, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji obsaženými v této přihlášce se bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

    Elektronická přihláška je závazná a zálohu na tábor ve výši 3000 Kč je nutné zaplatit nejpozději do 14 dnů ode dne přihlášení převodem na bankovní účet číslo 2802294097/2010. Zbylá částka je splatná do 30. 6. 2024. Záloha je nevratná.

    Pro identifikaci platby uveďte prosím do poznámky jméno dítěte a pošlete potvrzující email o platbě na info@designeridetem.cz

    < Zpět na hlavní stránku