Toto není jenom kniha

Jak využít publikaci věnující se vizuální gramotnosti ve škole? Tvořivý workshop nejen pro učitele výtvarných oborů ZŠ a SŠ.

Různé formy vizuální komunikace nás denně obklopují, žijeme v době, které dominují obrazová sdělení. Tato populárně naučná kniha pro čtenáře od 15ti let si klade za cíl dát čtenářům klíč k tomu, jak všudypřítomné obrazy číst a jak je kritickým okem vnímat. Teoreticky se kniha opírá o sémiotiku a grafický design. Jejím hlavním posláním je rozvíjení vizuální gramotnosti a kritického myšlení. Zároveň je i cenným nástrojem k posilování mediální a informační gramotnosti, kreativního myšlení a k prohlubování citlivosti vůči funkční a estetické rovině vizuálního jazyka. Úkolem knihy je také ukázat, jak kreativně využívat digitální nástroje, které běžně používáme, neboť díky technologickým vymoženostem je většina z nás aktivními tvůrci vizuální komunikace. Kniha sestává z praktických cvičení – kritických otázek a tvůrčích úkolů a najde uplatnění také u učitelů ve všeobecném vzdělávání.

foto © Apolena Typltová

Na workshopu zvážíme různé možnosti využití knihy v různých předmětech (Výtvarná výchova, Český jazyk, Občanská výchova, Dějepis, Člověk a společnost, Člověk a svět práce a všude tam, kde se pracuje s analýzou informací). Ve společné diskusi se zaměříme na praktické úkoly, otázky a témata a s ohledem na potřeby učitelů probereme, jak je aplikovat do výuky. Workshop vede autorka knihy.

Podmínky a cena

  • 90 minut
  • min. 5, max. 20 osob
  • u vás (ve škole)
  • cena dohodou + náklady na dopravu mimo Prahu
  • možnost zakoupení knihy se slevou 

Workshop objednávejte na info@designeridetem.cz

Mgr. Kateřina Přidalová je pedagožka, publicistka a teoretička designu. Založila vzdělávací organizaci Designéři dětem, vyučuje děti na ZŠ, designéry na uměleckých školách (Scholastika, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně) a působí také jako redaktorka v projektu Kreativní Česko (Institut umění – Divadelní ústav). V letech 2014 – 2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design. Její kniha Co je vlastně design? pro čtenáře od 12 let byla nominována na Nejkrásnější českou knihu roku 2021 a získala ocenění Zlatá stuha 2022 v kategorii Literaturu faktu pro děti a mládež. Její druhá publikace Toto není jenom kniha pro čtenáře do 15 let byla nominována na Magnesii Literu 2024 a za design na Nejkrásnější české knihy roku 2023.

#komunikace #vizualnikomunikace #grafickydesign #semiotika #vizualnigramotnost #medialnigramotnost