Přihláška

Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat výše uvedený kurz /dílnu.

Podpisem této přihlášky dáváte, jakožto zákonný zástupce, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji obsaženými v této přihlášce se bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kurzy se platí pololetně převodem na bankovní účet číslo 2201684399/2010. Jednotná cena kurzů je 3500 Kč za pololetí. Pokud jsme kvůli covidu v režimu online výuky, jednotná cena je 3000 Kč.

Pro identifikaci platby je nutné uvést do poznámky jméno dítěte a odeslat potvrzující email o platbě na info@designeridetem.cz

Bez elektronického přihlášení a platby připsané na bankovní účet v termínu:
do 31. 10. 2020 v prvním pololetí a do 30. 1. 2021 v druhém pololetí, nelze kurz navštěvovat.

< Zpět na hlavní stránku