Co je vlastně design?

Jak spolu může souviset design a výuka na základní škole a co mohou designéři nabídnout Dějepisu, Chemii, Přírodovědě a dalším předmětům na ZŠ? Design je nakažlivý kreativní obor a má taky velký potenciál pro kreativní vzdělávání.

Design nás totiž provází na každém kroku, od rána do večera. Spoluvytváří náš každodenní život a dokáže nám přinášet i výjimečné zážitky. Design v širokém smyslu slova znamená navrhování. A netýká se jen věcí, ale také služeb nebo celých systémů. Design je široká oblast zahrnující lidskou tvořivost a touhu člověka měnit sebe i své okolí k lepšímu, ale někdy bohužel i k horšímu. S nadsázkou řečeno – pochopit design znamená pochopit svět v souvislostech. Nahlédnout svět ve své komplexnosti a naučit se v něm vyznat je i úkolem formálního vzdělávání. V tomto obecném pohledu má design a základní vzdělávání mnoho společného. Tak proč tyto dva světy nepropojit? 

Na začátku byla kniha Co je vlastně design? pro čtenáře od 12 let. „Knížka otevírá čtenářům rozmanitý svět těch, kteří design tvoří, a zároveň je také o nás, uživatelích. Vyprávěním, otázkami, kresbami i fotografiemi vybízíme čtenáře a čtenářky, aby sami – kriticky a kreativně – prozkoumávali tento okouzlující obor,“ uvádí naše lektorka a autorka knihy Kateřina Přidalová. Na základě knihy vzniká nyní unikátní vzdělávací program Co je vlastně design?

Komu je program určen a jak bude probíhat?

 • pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia
 • pro celé třídy s max počtem 30 žáků
 • cílem programu je představit rozmanité polohy designu, které budou šité na míru různým předmětům formálního vzdělávání ŠVP
 • program má podobu 90 minutových workshopů, které ve třídách vedou designéři a designérky
 • 150 Kč / žák, minimálně 18 žáků

Co získají žáci a učitelé?

 • podívají se na probíranou látku v předmětu ŠVP nově – skrze design
  (propojení teorie a praxe, využití kreativních technik designu, designového a kritického myšlení a imaginace pro pochopení probírané látky)
 • rozvoj kompetencí s ohledem na konkrétní předmět RVP
 • rozvoj obecných kompetencí žáků jako je kritické a kreativní myšlení, vizuální a mediální gramotnost, rozvoj imaginace, spolupráce a participace
 • novou zkušenost s učením, naučí se dívat na svět kolem z různých hledisek a v souvislostech
 • seznámí se s tím, co je design, poznají designérskou praxi
 • seznámení s profesionálními designéry přispívá k motivaci a inspiraci žáků se o obor profesně zajímat 

Máte další dotazy? Pište na adresu info@designeridetem.cz a nebo nám zavolejte na tel.: 604 161 285.

Koncepce vzdělávacího programu Mgr. Kateřina Přidalová, odborná pedagogická spolupráce Mgr. Kateřina Švejdová.

Mgr. Kateřina Přidalová je pedagožka, publicistka a teoretička designu. Založila vzdělávací organizaci Designéři dětem, vyučuje děti na ZŠ, designéry na uměleckých školách (Scholastika, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně) a působí také jako redaktorka v projektu Kreativní Česko (Institut umění – Divadelní ústav). V letech 2014 – 2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design. Její kniha Co je vlastně design? pro čtenáře od 12 let byla nominována na Nejkrásnější českou knihu roku 2021 a získala ocenění Zlatá stuha 2022 v kategorii Literaturu faktu pro děti a mládež. V roce 2023 vydala další publikaci Toto není jenom kniha věnující se vizuální gramotnosti pro čtenáře do 15 let.

Mgr. Kateřina Švejdová vystudovala výtvarnou výchovu, matematiku a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a MUNI. V současné době působí jako lektorka, metodička, designérka, ilustrátorka a produkční v oblasti vzdělávání a umění. Spolupracuje s muzei, galeriemi a dalšími vzdělávacími organizacemi. Působí ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Věnuje se dětem, jejich rozvoji a budoucnosti, veřejnému prostoru, výtvarnému umění a kreativnímu vzdělávání. Buduje komunity, propojuje lidi. K vlastní tvorbě i výuce využívá předevěším recyklovaných materiálů a hlavně přírodu.