Design publikací + Český jazyk 8

Jak dokáže design zprostředkovat informace, abychom jim ve správný čas rozuměli? A co je to vizuální komunikace? Na workshopu si prozkoumáme design knih a časopisů. Jak jejich design ovlivňuje čtení a náš čtenářský zážitek? Proč nemůže učebnice češtiny vypadat jako sbírka poezie a co by se stalo, kdyby byla jako komiks? Lektorky přiblíží hravou a interaktivní formou téma vizuální komunikace. Na příkladu mnoha ukázek knih a časopisů se společně zamyslíme nad vztahem verbálního a vizuálního jazyka s ohledem na rozmanité slovesné žánry. Žáci si posílí kritické myšlení a klíčové dovednosti k učení, spolupráci, komunikativní, pracovní a občanské kompetence. Skrze design knih a časopisů nahlédnou téma jazyka, komunikace a literatury jinak, než jak jsou běžně v předmětu zvyklí. 

Co si z workshopu odnesou žáci a učitelé?

 • poznají, jak důležitý je vztah vizuálního a verbálního jazyka pro pochopení textu
 • poznají základní pojmy a postupy grafického designu (práce s textem, obrazem, typografie, kompozice, barvy, princip méně je více, styl)
 • získané informace mohou využít ve své každodenní praxi (např. při přípravě školních prací, jako jsou dokumenty doc., ppt. apod.) a mají povědomí, čeho si při designu informací všímat
 • vědí, čemu se věnuje grafický, potažmo knižní nebo editorial designér a dokáží jeho práci ocenit
 • rozšíří si povědomí a na knihy a publikace se budou dívat kritickým a kreativním okem 

Jak se workshop vztahuje k dané Vzdělávací oblasti a Učivu dle RVP?  

 • vede žáky k pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa
 • pomáhá vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací
 • vede k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků
 • vede k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění
 • vede k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
 • rozvíjí interpretaci literárních a jiných děl a dotýká se základu literární teorie a historie
 • zohledňuje strukturu literárního díla

Pro koho je workshop, jak dlouho trvá a kolik stojí?

 • pro žáky 8. ročníku ZŠ
 • koná se ve škole v předmětu Český jazyka a literatura
 • 90 min., 150 Kč / žák, minimálně 18 žáků

Lektorka

MgA. Tereza Saitzová je grafická designérka. Vystudovala grafický design na pražské UMPRUM a plzeňské FDULS, absolvovala stáž na portské ESAD Matosinhos. Zabývá se korporátní identitou, designem publikací, kulturních akcí a webovým designem. Zajímá se o edukativní přesah designu a ve svých projektech se snaží o rozvíjení kritického myšlení, kreativity, spolupráce a vlastní odpovědnosti u dětí od předškolního věku po středoškoláky. Baví jí experimentovat s různými polohami grafického designu a jeho přesahem do jiných oborů, ráda fotí, ilustruje, zpívá a diskutuje. V minulosti spolupracovala s karlovarským spolkem PROTEBE live, kde oživila a vedla několik ročníků kreativních workshopů pro studenty uměleckých středních škol a od roku 2019 je součástí pražského studia Marvil.

lektorka

#komunikace #jazyk #literatura #kniha #casopis #verbalnikomunikace #vizualnikomunikace #vizualnijazyk #typografie #grafickydesign #editorialdesign #zanr #konvence #styl #ceskyjazyk #kniznidesign

Workshop objednávejte na info@designeridetem.cz