Designérka příroda + Přírodopis 7

O designu mluvíme v souvislosti s lidskou činností a tvořivostí. Jak ale „designuje“ příroda a v čem je pro designéry, vynálezce a architekty inspirativní? Kde se vzal suchý zip, k čemu by mohly být lidem vlastnosti žraločí kůže, zobáku ledňáčka nebo tvar šnečí ulity? V rostlinné i zvířecí říši najdeme množství tvarů a postupů, které člověk napodobuje, protože příroda je sama skvěle vyřešila. Společně s lektorkou, designérkou Markétou Brávkovou, prozkoumáme lidský a přírodní svět z hlediska designových procesů. Seznámíme se s mnoha příkladnými přírodními řešeními, které inspirovaly lidskou tvořivost a inovace. Ve společné diskusi a v hravých interaktivních úkolech se nad vztahem lidí a přírodních ekosystémů zamyslíme také kriticky. Žáci posílí kritické a kreativní myšlení, prohloubí si klíčové dovednosti k učení a spolupráci spolu s komunikativními, pracovními a občanskými kompetencemi a s probíranou látkou se seznámí nově, z hlediska designu.

Co si z workshopu odnesou žáci a učitelé?

 • podívají se na probíranou látku z jiného pohledu – z hlediska lidské činnosti / designu
 • chápou lidský a přírodní svět jako celek
 • vnímají přírodu jako učitelku, na níž se hledí s respektem, jako na vzor a na přírodu jako partnerku ke spolupráci
 • vnímají jedinečnost přírody, posilují si ekologické smýšlení a povědomí o trvalé udržitelnosti ekosystémů na planetě Zemi
 • chápou procesy designu a navrhování, uvědomují si význam inovací pro vývoj společnosti
 • dozví se o přírodních procesech a formách a posílí si osobní vztah přírodě

Jak se workshop vztahuje k dané Vzdělávací oblasti a Učivu dle RVP?

 • vede ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání i různých metod racionálního uvažování
 • vede k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
 • vede k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
 • vede k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
 • vede k uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
 • prohlubuje znalosti o anatomii a morfologii rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin
 • rozšiřuje znalosti o významu a ochraně živočichů
 • prohlubuje znalosti o ochraně přírody a životního prostředí

Pro koho je workshop, jak dlouho trvá a kolik stojí?

 • pro žáky 7. ročníku ZŠ
 • koná se ve škole v předmětu Přírodopis
 • 90 min., 150 Kč / žák, minimálně 18 žáků

Lektorka

Ing. Markéta Brávková vystudovala průmyslový design na VUT v Brně. Absolvovala roční studijní program na Fachhochschule Salzburg se zaměřením na produktový design a roční pracovní stáž v australském Sydney. Za magisterskou práci, novorozenecký inkubátor, byla nominována na Národní cenu za studentský design a obdržela titul Talent designu v kategorii Průmyslový design. V současné době pracuje v designérském studiu na pozici produktové/grafické designérky. Věnuje se také mimoškolnímu vzdělávání dětí se zaměřením na design a výtvarné umění. Působí jako lektorka dílen pro školy a veřejnost ve Ville Pellé v Praze.

#design #produktovydesign #prumyslovydesign #biomimikry #biomorfismus #bioutilizace #biomimetika #ekologie #trvalaudrzitelnost #priroda #prirodoveda

Workshop objednávejte na info@designeridetem.cz