O nás

Propojujeme design a vzdělávání. Jsme tu pro děti, školy a organizace. Nabízíme celoroční i jednorázové kreativní programy.

Designéři Dětem je vzdělávací platforma, jejímž cílem je propojování designérů s dětmi prostřednictvím základních škol. Děti se formou jednorázových nebo dlouhodobých dílen (formálního i neformálního vzdělávání) seznamují s technikami designu a učí se od profesionálů přímo v prostředí svých škol. Naším hlavním posláním je působit přímo na školách. Vazba na konkrétní školu, lokalitu a komunitu je stěžejním obsahovým východiskem nabízených dílen. Považujeme za klíčové, aby designéři chodili do škol a byli v úzkém kontaktu s dětmi, učiteli i rodiči. Aby působili v prostředí, které je dětem blízké a společně se tak mohli podílet na řešení různých kreativních úkolů, které mohou mít i praktické využití ve škole (např. tvorba plakátů na školní akce, příprava výstav a podobně).

Organizace Designéři dětem věří, že design je mocný kreativní nástroj, který dokáže rozvíjet kompetence dětí směrem ke kritickému a kreativnímu myšlení, k vizuální a mediální gramotnosti, rozvoji imaginace a participace. Designérům a školám designu přináší propojení se ZŠ jedinečnou možnost poznat významné cílové skupiny uživatelů (rodiče, děti, školy), nové pracovní příležitosti a zvyšování lektorských dovedností designérů.

Platforma chce tvořit most mezi dvěma zdánlivě oddělenými světy – svět ZŠ a svět designu – a rozvíjet partnerství designérů, škol, rodičů a dětí. Usilujeme o propojení základních škol s vyššími odbornými a vysokými uměleckými školami. Důsledkem této spolupráce je i tvorba unikátních vzdělávacích metodik. Organizace Designéři dětem je nově členem platformy uMĚNÍM, která sdružuje subjekty zaměřené na kreativní vzdělávání.

Věříme, že setkání dětí a designérů může být obohacujícím zážitkem nejen pro děti, jejich rodiče a školy, ale pomůže otevírat obzory i designérům a školám designu.

Kreativní programy pro školy a rodiče

– celoroční dílny při základních školách ve formě mimoškolního vzdělávání
– dílny jako jednorázové workshopy a projektové dny a v rámci předmětů základního vzdělávání
– volitelné předměty pro 2. stupeň základního vzdělávání

2021 – 2022
Novinkou nadcházejícího školního roku je unikátní program Co je to vlastně design? Jde o jednorázové workshopy, které propojují design s předměty na 2. stupni ZŠ a víceletých gymnáziích.

2020 – 2021
celoroční dílny na ZŠ Lyčkovo náměstí / Praha:
Komiksová dílna / Marek Rubec (odpolední kroužek)
Materiálová dílna / Martina Hamouzová (odpolední kroužek a volitelný předmět pro žáky 7. a 9. třídy)
Grafický design / Helena Šantavá, Kateřina Přidalová (volitelný předmět pro žáky 7. a 9. třídy)
Kaligrafie a lettering / Pavla Šťastná (volitelný předmět pro žáky 7. a 9. třídy)
Udržitelná „cool“ móda / Martina Feitová (volitelný předmět pro žáky 7. a 9. třídy)

2019 – 2020
celoroční dílny na ZŠ Lyčkovo náměstí / Praha:
Komiksová dílna / Marek Rubec (odpolední kroužek)
Materiálová dílna / Martina Hamouzová (odpolední kroužek, volitelný předmět pro žáky 7. a 9. třídy)
Grafický design / Helena Šantavá, Kateřina Přidalová (volitelný předmět pro žáky 7. a 9. třídy)

Kreativní programy mimo školu

– letní tvůrčí tábory / prázdninové dílny. Týdenní tábory pořádáme již třetím rokem v Chlumu u Dubé.
– dílny vám připravíme i na míru pro vaše akce, více zde.